شرکت مهندسان مشاور آبادگران سرزمین

در زمينه ارائه خدمات مهندسي ، طراحی پروژه هاي معماري و شهرسازی، طراحي سازه هاي بلند و صنعتي، طراحي شهري و كنترل پروژه ، با داشتن كادری مجرب و متخصص با استفاده از قويترين امكانات سخت افزاري ، نرم افزاري و منابع علمي فعاليت مي نمايدو بعنوان مهندسین مشاور معماری و شهرسازی در طول سالهاي گذشته پروژه هاي زيادي را در زمينه هاي گوناگون به انجام رسانده است.

ما را دنبال کنید

عملیات نقشه برداری و پوسته گذاری شبکه معابر منطقه 14

انجام عملیات نقشه برداری و پوسته گذاری شبکه معابر

اطلاعات بیشتر

تهیه طرح های اجرایی شبکه معابر

تهیه عملیات نقشه برداری و پوسته گذاری شبکه معابر منطقه 17

اطلاعات بیشتر

تهیه طرح هادی روستایی

تهیه طرح هادی روستایی

اطلاعات بیشتر

پروژه ها

آخرین پروژه ها +